Faydalı məlumatlar

İnteryerdə Klassik istiqamət

Klassik interyer özündə növbəti stilləri cəmləşdirir: Barokko, Rokoko, Qotik, Modern, İngilis, Qədim Roma, Renessans, Provans, Roman. XVII əsrdə yaranmış bu stil, indiki vaxta qədər öz aktuallığını saxlamağa davam edir. Stillər içində ən bahalısı sayılır və tərtibatda gümüş, farfor, heykəllər, kamin, matah kitablar, müxtəlif təbii taxtalar birləşməsindən parket, məxmər parça kimi elementlərdən istifadə olunur.
Klassik stilin seçimi tam rahatçılıq təminatıdır.

Back to Top