Faydalı məlumatlar

İnteryerdə Etnik istiqamət

Bu istiqamət özündə Afrika, Hind, Tropik, Meksika, Yapon. Çin, Misir və s. etnik müxtəlifliklər cəmləşdirir. Bu cür stil, hər hansı bir millətin xassiyyəti, müdrikliyi, döyüş ruhu və müəyyən xüsusiyyətlərindən fərəh duyğusunu əks etdirərək təkrar olunmaz kolorit yaradır. Adətən fərdiliyi sevən insanlar, etnik stildən istifadə edərək həyacan hisslərini oyadan interyerə üstünlük verirlər.

Back to Top